VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định V/v thành lập Tổ kiểm tra công tác CCHC; thực thi công vụ; PCTN; thực hành tiết kiệm CLP năm 2018. 22/10/2018 671/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
2 V/v báo cáo kết quả công tác quản lý việc thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi sông. 19/10/2018 1303/SNN-TL Văn bản do Sở ban hành
3 V/v báo cáo các nhiệm vụ thu, chi NSNN 10 tháng đầu và ước thực hiện cả năm 2018 19/10/2018 1302/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
4 V/v báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế của BQL xây dựng văn hóa tâm linh tây yên Tử 18/10/2018 1288/SNN-KL Văn bản do Sở ban hành
5 V/v báo cáo tình hình phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại Phân ban Khe Rỗ thuộc BQL bảo tồn Tây yên Tử 17/10/2018 1281/SNN-KL Văn bản do Sở ban hành
6 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, xây dựng KH phát triển kinh tế - XH năm 2019. 17/10/2018 1278/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
7 V/v rà soát quy hoạch các vùng sản xuất tạp trung, chuyên canh 17/10/2018 1277/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
8 Quyết định Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầ: Mô hình cung cấp xử lýv toàn diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng công nghệ tách phân... 15/10/2018 670/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
9 V/v đăng ký nội dung xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 15/10/2018 1268/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
10 V/v thực hiện KH triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thnanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công 11/10/2018 1253/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
11 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân KH vốn năm 2018 và đề xuất các nội dung điều chỉnh 11/10/2018 1251/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
12 V/v cung cấp thông tin về hệ thống rừng phòng hộ 10/10/2018 1246/SNN-KL Văn bản do Sở ban hành
13 V/v đôn đốc thực hiện KL số 01/KL-TTr và QĐ số 16/QĐ-STC của Giám đốc Sở tài chính tỉnh BG 09/10/2018 1237/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
14 V/v bình tuyển giống vât nuôi năm 2018. 09/10/2018 1236/SNN-CNTY Văn bản do Sở ban hành
15 QĐ V/v công khai số liệu thực hiện DT NSNN quý III/2018 (nguồn chi SN kinh tế Văn phòng Sở) 08/10/2018 665/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
16 V/v thực hiện ký kết Hợp đồng quản lý, khai thác và phê duyệt giá nước công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 08/10/2018 1231/SNN-TTN Văn bản do Sở ban hành
17 V/v đánh giá năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018 08/10/2018 1230/SNN-XDCT Văn bản do Sở ban hành
18 V/v tổng hợp các công trình xây dựng năm 2018 phục vụ công tác kiểm tra 08/10/2018 1229/SNN-QLXDCT Văn bản do Sở ban hành
19 Quyết định Về việc phê duyệt DM thuê trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm thành phố - Trực thuộc Chi cục Kiểm lâm năm 2019. 05/10/2018 663/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
20 V/v thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương DA của Công ty CP gạch Trường Sơn BG. 05/10/2018 1226/SNN-TL Văn bản do Sở ban hành
   1   2   3   4   5